Kurumsal

Lojistik , ürün , hizmet ve insan gibi kaynakların ihtiyaç duyulan yerde ve istenen zamanda temin edilmesi için bir araç olarak tanımlanabilir. Herhangi bir pazarlama veya üretim organizasyonunun lojistik destek olmadan başarılması çok zordur. Lojistik nakliye envanter depolama malzeme idaresi ve ambalajlama bilgilerinin birleştirilmesini kapsar. Lojistik işletme sorumluluğu , ham maddenin coğrafik konumlanması , prosesin işletilmesi ve ihtiyaçların mümkün olan en düşük maliyetle karşılanarak işin bitirilmesidir.

Lojistik kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre anlamı destek , geri hizmet olarak verilmiştir. Genel olarak lojistik mühendisliği makine sistemlerinden ziyade insan sistemleri ile ilgilenen bir branş olarak görülür.

Lojistik doğru zamanda doğru fiyatla doğru miktara sahip olmak olarak tanımlanabilir. Lojistik bir proses bilimidir. Tüm endüstriyel sektörlerde verimlilik tedarik zinciri ve proje devreye alma sürelerin istenen düzeyde olup olmadığı denetlenir. Lojistik askerlerin kendi ihtiyaçlarının kendileri tarafından karşılanması sürecinde doğmuş bir konsepttir ve bu temelden yola çıkarak çok daha ileriye gitmiştir. Eski Yunan , Roma ve Bizans uygarlıklarında ihtiyaçların dağıtımı ve finanse edilmesinden sorumu Logistikas denen bölümler ve subaylar vardı. Oxford Üniversitesi sözlüğünde lojistik kelimesi Askerlik biliminin personel , teçhizat malzeme taşıma , bakım ve sağlaması ile ilgili bir dalı olarak tarif edilir.