FCA Free Carrier Taşıyıcıya Masrafsız

Taşıyıcıya Masrafsız kuralı satıcının malları satıcının iş yerinde veya belirlenen başka bir yerde alıcı tarafından tayin edilen taşıyıcıya veya başka bir kişiye teslim etmesini ifade eder.

Teslim şeklinin özellikleri : Bu teslim şeklinde satıcı malları gümrük işlemlerini tamamlayarak belirlenen tarihte ve yerde ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği anda teslim işlemlerini tamamlamış olur. Bu andan itibaren malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya geçer. Navlun ücreti de diğer tüm giderler gibi alıcı tarafından ödenir.

Satıcının yükümlülükleri : FCA kuralı satıcının malları uyguladığı ölçüde ihracat için gümrüklemesini gerektirir. Satıcı , hasarı ve masrafları kendisine ait olmaz üzere malların ihracı için gerekli her türlü izni almalı malların ihracı için gerekli tüm belgeleri düzenlemeli ve gümrük işlemlerini tamamlamalıdır. Satıcının alıcıya karşı taşıma sözleşmesi ve sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. Alıcının talep etmesi üzerine durumunda taşıma acentası ile tüm masrafları alıcıya ait olmak üzere anlaşılır. Malları taşıyıcıya veya taşıma acentasının gözetimine belirlenen tarihte ve yerde teslim eder. Eğer belirlenen teslim yerinde üzerine net olarak anlaşılan belirli bir nokta yoksa ve eğer uygun bir kaç nokta varsa satıcı bu noktalardan kendi amacına en uygun olanı seçebilir. Teslim anına kadar bütün masraflar ve riskler satıcının yükümlülüğündedir. Satıcı , malların teslim edilebilmesi için gerekli kontrol işlemleriyle ilgili masrafları ve ihraç ülkesi yetkililerin emrettiği yükleme öncesi muayene masrafları ödemelidir. Satıcı masrafları kendine ait olmak üzere malların teslim edildiğine ilişkin olağan teslim kanıtını alıcıya verir.

Alıcının Yükümlülükleri : Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. Belirlenen tarihte ve yerde mallarını teslim alır. Bu andan itibaren bütün masraflar ve risk alıcıya aittir. İthalat ile ilgili belge veya izinleri alarak gümrük vergisi ve masrafları ödemekle yükümlüdür. Taşıma acentası ile anlaşma yaparak navlun ücretini öder. Alıcı ihraç ülkesine yetkililerin emrettiği yükleme öncesi muayene masrafları hariç olmak üzere diğer zorunlu yükleme öncesi muayene masraflarını öder.