FAS Free Alongside Ship Gemi doğrultusunda masrafsız

Gemi Doğrultusunda Masrafsız kuralı satıcının malları belirlenen yükleme limanında alıcı tarafından seçilen geminin doğrultusunda bırakarak teslim etmesini ifade eder. Malların konteyner da olduğu hallerde satıcının malları gemi doğrultusunda değil de bir terminalde taşıyıcıya teslim etmesi olağandır. Bu gibi durumlar da bu kural uygun değildir ve FCA kuralı kullanılmalıdır.

Teslim şeklinin özellikleri : Bu teslim şeklinde satıcı malları geminin yanına kadar getirmekle sorumludur. Mallar gemi rıhtımında ise mavnalarla geminin yanına kadar götürülerek teslim edilir. Tesliminden itibaren malların kaybolması veya hasar görmesi gibi rizikolar alıcıya aittir. Bu andan itibaren malla ilgili bütün masraflar ve bütün navlun alıcı tarafından karşılanır. Bu teslim şeklinde ihracat ile ilgili tüm belgeler alıcı tarafından hazırlanır. Gümrük işlemleri de alıcı tarafından yapılır. Alıcı firma bu ülkede ihracatçı gibi hareket edebilmesi mümkün değilse bu teslim şekli seçilmelidir.

Satıcının Yükümlülükleri : Satıcı sözleşme şartları uyarınca malları hazırlar. Alıcının isteği üzerine tüm masraf ve riskler alıcıya ait olmak üzere alıcının ülkesinde  istenen gerekli belgeleri ve benzeri idari ve ticari belgeleri almasında yardımcı olur. Satıcının alıcıya karşı taşıma sözleşmesi ve sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. Mallar belirlenen limanda belirlenen tarihte alıcının daha önce belirlediği geminin yanına getirmekle teslim işlemini tamamlar. Bu andan itibaren malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya geçer. Alıcının isteği üzerine satıcı masraflar alıcıya ait olmak üzere yükleme belgesinin düzenlenmesini sağlar varış limanında malları teslim alabilmesi için alıcıya gönderir ve gecikmeksizin gerekli bildirimler de bulunur. Uygulandığı ölçü de ihracat için gerekli gümrükleme işlemlerine ilişkin masrafları ve ihracat için ödenmesi gereken bütün resimleri  vergiler ve diğer harçları ödemelidir.

Alıcının Yükümlülükleri :  Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. İhracat ve ithalat ile ilgili gerekli belgeleri hazırlar Gümrük masraflarının tümünü öder. Taşıma acentası ile anlaşma yaparak geminin yükleme limanına yaklaşık ne zaman varacağını satıcıya bildirir. Yükleme emrine hazır tutulan malları teslim alır. Bu andan itibaren bütün masraflar ve risk alıcıya aittir. Alıcı ihraç ülkesine yetkililerin emrettiği yükleme öncesi muayene masrafları hariç olma üzere diğer zorunlu yükleme öncesi muayene masrafları ödemelidir.