EXW Ex Works İş Yerinde Teslim

İş yerinde teslim terimi satıcının malları kendi yerinde veya ismen belirlenmiş başka bir yerde ( fabrika , depo , iş yeri gibi) alıcının tasarrufuna bırakarak teslim etmesini ifade eder. EXW satıcı açısından asgari yükümlülüğü temsil eder. FCA uluslar arası ticaret için daha uygunken bu kural iç ticaret için uygundur. Teslim şeklinin özellikleri : Satıcı malları işletmesinde daha önce belirlenen tarihte alıcının emrine hazır tutarak alıcıya bildirir. Alıcı malları işletmeden teslim alarak ihracı için gerekli belgelerin hazırlanarak gümrük işlemlerini tamamlayarak malları kendi ülkesine ithal eder. Malların işletmede teslim edilmesinden itibaren malla ilgili bütün masraf ve risk alıcı tarafından karşılanır.

Satıcının yükümlülükleri : Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlayarak belirtilen tarihte veya süre içinde yine anlaşmada belirtilen yerde (Fabrika,depo,işyeri vb.) herhangi bir taşıma aracına yüklenmemiş olarak malları alıcının emrine amade tutar. Malların emrine hazır tutulduğu alıcıya bildirir. Alıcının ihracat ile ilgili belgeleri alabilmesi için yardımcı olur. Alıcının talep etmesi halinde tüm masraf ve risk alıcıya ait olmak üzere taşıma acentası ile anlaşma ile anlaşma yaparak düzenlettiği taşıma belgesini varış yerinde malları teslim alabilmesi için alıcıya gönderir. Satıcının alıcıya karşı taşıma sözleşmesi ve sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. Eğer belirlenen teslim yerinde üzerine net olarak anlaşılan belirli bir nokta yoksa ve eğer uygun birkaç nokta varsa satıcı bu noktalardan kendi amacına en uygun olanını seçebilir. Satıcı malların teslim edilebilmesi için gerekli kontrol işlemleriyle ilgili masrafları ödemelidir.

Alıcının Yükümlülükleri : Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. Tüm masraf ve risk kendisine ait olmak üzere mallara ilişkin her türlü ihracat ve ithalat işlemleri için gerekli olan lisans vb. idari ve ticari belgeleri düzenlemek , gerekli izinleri almak , gümrük işlemlerini yaptırmak ve gümrük vergilerini ödemekle sorumludur. Malları satıcının işletmesinde teslim aldığı andan itibaren malla ilgili tüm risk ve masraflar alıcının sorumluluğundadır. Malların taşınması amacıyla taşıma acentası ile anlaşarak navlun bedelini öder. Alıcı malları teslim aldığına dair gereken belge ve delilleri satıcıya sağlamalıdır. Alıcı , ihraç ülkesince öngörülen muayene masrafları dahil yükleme öncesi her türlü muayene masraflarını ödemelidir.